Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë shpall Çmimet Kombëtare të Bibliofilisë për vitet 2015 dhe 2016


 Biblioteka Kombëtare, si qendër e kualifikimit profesional në nivel kombëtar organizon shkollën dyvjeçare të Bibliotekonomisë

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë është institucioni kryesor bibliografik i vendit ku janë përqendruar studimet në fushën e bibliografisë,

Agjencia Kombëtare e ISBN-së pajis me ISBN të gjithë botuesit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre brenda territorit të Republikës së Shqipërisë,