bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar


  
Skedarët e digjituar janë katalogë online me baza të dhënash të imazheve të skedave manuale. Ata përmbajnë vlerat e rralla të Bibliotekës Kombëtare, si: dorëshkrime, antikuarë, harta dhe libra të fondit albano-balkanologjik. Skedat janë të renditura në skedarë alfabetik dhe sistematik dhe mund të shfletohen sipas këtyre renditjeve. Skedarët e digjituar plotësojnë katalogët online të Bibliotekës Kombëtare dhe përmbajnë informacionin për botimet të cilat nuk gjenden në OPAC.

  1. Katalogu i vlerave të rralla: 

  2. Katalogu i librave të Albano - Balkanologjisë deri në vitin 1988: