bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar

 

Dorëshkrime


Skedari i digjitalizuar i dorëshkrimeve përfshin 1250 vepra në dorëshkrim kryesisht në gjuhët orientale (arabisht, osmanisht dhe persisht), shumica e të cilave janë kopjuar nga kaligrafë të specializuar nga Shkodra, Berati, Elbasani, Tirana etj. Një pjesë e tyre përmbajnë zbukurime me ar si dhe vulën e Mustafa Pashë Bushatlliut. Për vlerat e tyre dallohen edhe dorëshkrimet shqip me alfabet arab si dhe dorëshkrimi i Kostandin Beratit me pjesë këndimi, poezi fetare dhe dy fjalorë greqisht-shqip. Veprat kanë përmbajtje fetare, historike, gjuhësore, letrare etj. Një vlerë të veçantë kanë "munsheatët" ose krestomacitë dokumentare (përmbledhje letrash private dhe shkresash zyrtare). Në këtë skedar përfshihen edhe një pjesë e vogël dorëshkrimesh në gjuhët perëndimore si "Albania Notizbücher"në 6 vëllime e albanologut Franz Nopcsa, dhe dorëshkrimi në greqisht për Shën Nikodhimin nga Berati.

Katalogu Alfabetik

Katalogu sistematik