bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar

 

Harta të vjetra


Skedari i hartave përmban 52 harta të shekullit XVI-XVIII të hartografëve të njohur si Mercator, Gastaldo, Cantelli, Coronelli, Sanson, Ortellio, Konard etj., të cilat janë burim për studimin e historisë, etnologjisë dhe gjuhësisë shqiptare dhe asaj ballkanike.

Katalogu Alfabetik