bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar

 

Antikuarë

Skedari i digjitalizuar i antikuarit përmban vepra të rralla të botuara në shekujt XV-XVIII, midis të cilave edhe veprat e para në gjuhën shqipe në origjinal si dhe veprat në latinisht e italisht të humanistëve shqiptarë Marin Barleti, Marin Beçikemi e Dhimitër Frangu. Përfshihen gjithashtu edhe botimet e Voskopojës të shek. XVII-XVIII si dhe shtatë ikunabula, njëra prej të cilave me titull "Epistolae de Conventu Mantvano"” [Letra për Kuvendin e Mantovës] e Papa Piut II, shtypur në Milano më 1473, është libri më i vjetër në fondin e antikuarit. Në këtë katalog përshkruhen rreth 2000 vepra.

Katalogu Alfabetik

Katalogu sistematik