bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar
Libra të Albano-Balkanologjisë

Skema hierarkike sipas KDU          


41  Filologjia dhe gjuhësia në përgjithësi. Gjuhësia e krahasuar0/0 Skeda
491.983  Gjuha shqipe0/0 Skeda
42/49  Gjuhë, të folme dhe dialekte të veçanta.0/0 Skeda
 
 
 
 
 
 
 

- Faqja : 1 / 1 -