bksh.al Shqip |English |

Katalogët e digjituar
Libra të Albano-Balkanologjisë

Skema hierarkike sipas KDU          


50  Matematika dhe shkencat e natyres ne pergjithesi0/0 Skeda
52  Astronomia. Gjeodezia0/0 Skeda
53  Fizika. Mekanika0/0 Skeda
54  Kimia. Kristalografia. Mineralogjia0/0 Skeda
55  Gjeologjia. Shkencat gjeologjike dhe gjeofizika0/0 Skeda
        550 (496.5)  Gjeologjia e Shqiperise0/0 Skeda
        550 (497)  Gjeologjia e vendeve te Ballkanit0/0 Skeda
        550 (495)  Gjeologjia e Greqise0/0 Skeda
        550 (496.1)  Gjeologjia e Turqise0/0 Skeda
        550 (497.1)  Gjeologjia e Jugosllavise0/0 Skeda
        550 (497.2)  Gjeologjia e Bullgarise0/0 Skeda
        550 (498)  Gjeologjia e Rumanise0/0 Skeda
        550.3(496.5)  Gjeofizika e Shqiperise0/0 Skeda
        550.3(497)  Gjeofizika e vendeve te Ballkanit0/0 Skeda
        550.8(496.5)  Gjeologjia e aplikuar. Zbulime gjeologjike ne Shqiperi0/0 Skeda
        551.1/.4(496.5)  Gjeologjia e pergjithshme e Shqiperise0/0 Skeda
        551.1/.4(497)  Gjeologjia e pergjithshme e vendeve te Ballkanit0/0 Skeda
        551.24(496.5)  Tektonika e Shqiperise0/0 Skeda
        551.4(496.5)  Gjeografia fizike. Gjeomorfologjia e Shqiperise0/0 Skeda
        551.4(262.3)  Gjeografia fizike. Gjeormorfologjia e Detit Adriatik0/0 Skeda

- Faqja : 1 / 3 - > [1] >> [2]