Ngjarje

EKSPOZITA VEDAT KOKONA

 


  

  1. Vepra të Vedat Kokonës

 

 Kokona, Vedat

 Cours de traduction ; për studentët e degës së frengjishtes / Vedat Kokona. –

 Tiranë, 1979. - 139 f.

 

 Kokona, Vedat

 Cours de traduction ; për studentët e degës së frengjishtes / Vedat Kokona. –

 Tiranë, 1982, 131 f.

 

 Kokona, Vedat

 Dritë dhe hije : poema. – Tiranë : Shtëpija Botonjëse “Kristo Luarasi”, 1939. - 45 f.

 

 Kokona, Vedat

 Eanthula ki e roidhia dhifrakto ergo ghia pedhia / Vedat Kokona ; metafr.

 S. Xhai. – Tirana : Kratike Ekdhetike epichirese, 1964.

 

 Kokona, Vedat

 Endur në tisin e kohës : kujtime / Vedat Kokona ; red. Kornelja

 Sima. - Tiranë : Kokona, 2005. - 288 f. : 1 foto.

 

 Kokona, Vedat

 Hijet e natës / Vedat Kokona. – Tiranë : Naim Frashëri, 1966. – 79 f.

 

 Kokona, Vedat

 Hijet e natës : dramë / Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona, [2011]. -

 103 f. 

 

 Kokona, Vedat

 Komedia e përjetshme : ese / Vedat Kokona ; red. Kornelja Sima. -

 Tiranë : Kokona, 2007. - 176 f. 

 

  Kokona, Vedat

  Le français en III-e : për shkollën e mesme të përgjithshme / Vedat Kokona

 . – Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1972. – 62 f.

 

  Kokona, Vedat

  Le français en III-e : për shkollën e mesme të përgjithshme / Vedat Kokona

 . – Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1975. – 58 f.

 

  Kokona, Vedat

  Le français en IV-e : për shkollën e mesme të përgjithshme / Vedat Kokona

 . – Bot. i 2-të. - Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1975. – 50 f.

 

  Kokona, Vedat

  Le français en 4-e : për shkollën e mesme të përgjithshme / Vedat Kokona

 . – Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1973. – 50 f.

 

   Kokona, Vedat

   Le français en III-e : për shkollën e mesme të përgjithshme / Vedat Kokona, D. Hadaj

   ; red. V. Vinçani. – Ribotim. - Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1979 – 86 f.

 

  Kokona, Vedat

   Le français en III-e : për shkollën e mesme / Vedat Kokona, D. Hadaj

 . – Ribotim. - Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1981 – 90 f.

 

   Kokona, Vedat

   Le français en III-e : për shkollën e mesme / Vedat Kokona, D. Hadaj

   ; red. V. Vinçani. – Ribotim. - Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1984 – 90 f.

 

   Kokona, Vedat

   Le français en IV-e : për shkollën e mesme / Vedat Kokona, D. Hadaj

   ; red. V. Vinçani. – Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1986 – 75 f.

 

   Kokona, Vedat

   Le français en IV-e : për shkollën e mesme / Vedat Kokona, D. Hadaj

   ; red. V. Vinçani. – Ribotim. - Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1981 – 75 f.

 

   Kokona, Vedat

   Le français en IV-e : për shkollën e mesme të përgjithshme / Vedat Kokona, D. Hadaj

   . – Ribotim. - Tiranë : Shtëpia Bot. e Librit Shkollor, 1980 – 76 f.

 

   Kokona, Vedat.

  Lulja dhe shega. (pjesë me dy akte për fëmijë) / Vedat Kokona ; red. Moisi Zaloshnja

  ; il. Safo   Marko. – Tiranë : N. Sh. Botimeve “Naim Frashëri”, 1958. – 38 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë me dy akte për fëmijë / Vedat Kokona ; red.

  Moisi Zaloshnja ; pikt. Llazar Taçi. - Tiranë : Toena, 1995. - 39

    f. : me il. 

 

 Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. –

  Tiranë : Naim Frashëri, 1963. – 42 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. –

  Tiranë : Drejt. E Bot. Shkollore, 1965. – 36 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. –

  Prishtinë : Rilindja, 1971. – 51 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. –

  Prishtinë : Rilindja, 1972. – 42 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. –

  Prishtinë : Rilindja, 1972. – 75 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. – Bot. i 4-rt. –

  Prishtinë : Rilindja, 1983. – 42 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe shega : pjesë në dy akte për fëmijë / Vedat Kokona. – Bot. 5-të.

   – Prishtinë : Rilindja, 1987. – 42 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lulja dhe Shega : (pjesë me dy akte për fëmijë) / Vedat Kokona ;

  pikt. Safo Marko. - Tiranë : Kokona, 2001. - 40 f. : me il.

 

  Kokona, Vedat

  Lutja e fundit : tregime e novelë / Vedat Kokona ; red. Kornelja

  Sima. - Tiranë : Kokona, 2008. - 261 f. : me il.

 

 Kokona, Vedat

 Manuel practique de l`art d`ecrive. A l`usage des éstudiants

 de la Fac. D`Historie et de Philologie / Vedat  Kokona. –

 Tiranë, 1980. – 198 f.

 

 Kokona, Vedat

 Manuel practique de l`art d`ecrive : tekst i artit të të shkruarit / Vedat

 Kokona. – Tiranë, 1983. – 194 f.

 

  Kokona, Vedat

  Mbi përkthimin, me përkthyesin / Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona,

  2003. - 136 f.   red. Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2002. - 132  

  f. : me foto

 

  Kokona, Vedat

  Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona. – Tiranë : Naim Frashëri,

   1961. – 324 f.

 

  Kokona, Vedat

  Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona. – Tiranë : Naim Frashëri,

   1965. – V. 2, 350 f.

 

  Kokona, Vedat

  Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona. - Prishtinë : Rilindja,

  1969. – V. 1, 334 f.

 

   Kokona, Vedat

   Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona. - Prishtinë : Rilindja,

   1969. – V. 2, 345 f.

 

   Kokona, Vedat

   Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona ; red. Nazmi Rrahmani. – Botim i 2-të.

  - Prishtinë : Rilindja, 1976. – V. 1, 334 f.

 

   Kokona, Vedat

   Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona ; red. Nazmi Rrahmani. – Botim i 2-të.

  - Prishtinë : Rilindja, 1976. – V. 2, 345 f.

 

   Kokona, Vedat

   Me valët e jetës : roman / Vedat Kokona ; red. Kornelja Sima. -

   Tiranë : Kokona, 2003. - 563 f.

 

   Kokona, Vedat

   Në kopshtin e soneteve / Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona, 2010. -

   43 f.

 

   Kokona, Vedat

   Në kopshtin e soneteve / Vedat Kokona. - Tiranë : Toena, 1999. - 40

   f.

 

  Kokona, Vedat

  Nga Tirana në Stokholm : përshtypje dhe kujtime / Vedat Kokona.

 – Tiranë : Shtyp. “Nikaj”, 1935. – 111 f. ;

 

  Kokona, Vedat

  Quo vadis letërsi shqipe? dhe shkrime të tjera kritike (1937-1944)

  / Vedat Kokona ; red. Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2009. - 182

  f.

  Në fillim të bot. mbi aut. dhe veprën e tij, nga A. Plasari.

 

  Kokona, Vedat

  Sur les vagues de la vie : roman / Vedat Kokona ; trad. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Kokona, 2012. - 620 f

  Kokona, Vedat

 

  Kokona, Vedat

  Shtatë Prilli. – Tiranë : “Luarasi”, 1943. - 46 f.

 

  Kokona, Vedat

  Thërrime me mjaltë : gramatikë e vogël e gjuhës shqipe / Vedat

  Kokona ; red. Kornelja Sima. - Bot. i 2-të. - Tiranë : Kokona,

  2004. - 65 f.

 

  Kokona, Vedat

  Yje të këputur “: novela / Vedat Kokona. – Tiranë : shtyp. “Gutenberg”,

   1940. – 195 f.

 

  Kokona, Vedat

  Yje të këputur / Vedat Kokona ; zgjodhi Hasan Mekuli ; red. Anton

  Pashku. - Prishtinë : Rilindja, 1986. - 215 f.

 

  Poetve të vdekur [bashkëautor]. – [Pa vd.], [pa vt.]. - 32 f.

 

  2. Përkthyesi

  

  Anthologji. Vol. 1. -  Tiranë : Botim i shtypshkronjës “Gutenberg”, 1939.- 32 f.

 

  Anthologji. Vol. II. – Tiranë : Botim i shtypshkronjës “Gutenberg”, 1940.- 61 f

 

  Antollogji e poezisë ruse sovjetike / red. Zihni Sako. –  Tiranë :

  Ndërmarja Shtetnore e Botimeve dhe e Shpërndarjes, 1949. – 204 f.

 

  Anand, Mulk Raj

  Një zemër e madhe : roman / Mulk Raj Anand ; përkth. Vedat Kokona ;

  red. Nasho Jorgaqi. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve,

  1956. - 220 f. : 1 fl.il

 

  Balzac, Honore de

  Gobseku : novelë / Honore de Balzac ; përkth. nga origj. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Naim Frashëri, 1971. - 130 f.

   

  Beljaev, Aleksandr R.

  Shitësi i ajrit : novelë : për nxënësit e moshës së mesme dhe të

  rritur shkollore / Aleksandr R. Beljaev ; përkth. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Naim Frashëri, 1966. - 163 f. : me il.

   

  Bubennov, Mihail

  Mështekna e bardhë : roman / Mihail Bubennov ; përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1955. - V.1,

  313 f.

 

  Bubennov, Mihail

  Mështekna e bardhë : roman / Mihail Bubennov ; përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1956. - V.2,

  314 f.

 

  Bunin, Ivan A.

  Dashuria e Mitjas / Ivan A. Bunin ; përkth. Vedat Kokona, Mërkur

  Alimerko ; përgat. për bot. Arian Leka. - Tiranë : Naim Frashëri,

  1998. - 158 f.

 

  Bunin, Ivan A.

  Zotnia nga San-Francisko : tregime / Ivan A. Bunin ; përkth. Vedat

  Kokona, Mërkur Alimerko. - Tiranë : Naim Frashëri, 1961. - 208 f.

 

  Cao Y

  Shtrëngata : dramë me katër akte / Cao Y ; përkth. nga kin. Nazmi

  Qamili ; red. e përpun. Vedat Kokona ; pikt. Dolli Gjinali. -

  Tiranë : Naim Frashëri, 1961. - 208 f. : 1 fl. portr.

 

  Chand, Prem

  Kurbani : roman / Prem Chand ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë :

  Naim Frashëri, 1977. - 520 f.

   

  Corneille, Pierre

  Horaci : tragjedi / Pierre Corneille ; përkth. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Naim Frashëri, 1979. – 92 f. 

 

  Corneille, Pierre

  Horaci : tragjedi / Pierre Corneille ; përkth. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Toena, 1997. - 75 f. 

 

  Çehov, Anton P.

  Ballëbardhi : tregim për fëmijë të moshës së re shkollore / Anton

  P. Cehov ; përkth. nga rus. Vedat Kokona. - Bot. i 2-të. - Tiranë :

  Naim Frashëri, 1966. - 9 f. : me il.

 

  Çela, Zija

  Recits et nouvelles / Zija Çela ; trad. en français par Vedat

  Kokona. - Tiranë : 8 Nëntori, 1986. - 298 f.

 

  Dallëndyshet : tregime hungareze / përkth. nga rus. Vedat Kokona ;

  red. Nasho Jorgaqi. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve,

   1956. - 203 f.

 

  Dickens, Charles

  David Koperfildi / Charles Dickens ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë

  : Naim Frashëri, 1960. - V.1, 456 f. : 1 fl.il. portr

  

 Dickens, Charles

 David Koperfildi / Charles Dickens ; përkth. Vedat Kokona ; red.

 Isuf Alibali. - Tiranë : Naim Frashëri, 1960. - V.2, 553 f. 

 

  Dickens, Charles

  David Koperfildi / Charles Dickens ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  Isuf Alibali. - Tiranë : Naim Frashëri, 1961. - V.1, 456 f.

 

  Dickens, Charles

  David Koperfildi / Charles Dickens ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë

  : Naim Frashëri, 1961. - V.2, 553 f.

 

  Dickens, Charles

  David Koperfildi / Charles Dickens ; përkth. nga origj. Vedat

  Kokona. - Ribot.. - Tiranë : Naim Frashëri, 1973. - V.1, 566 f.

   

  Dickens, Charles

  David Koperfildi / Charles Dickens ; përkth. nga origj. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Naim Frashëri, 1973. - V.2, 560 f.   

 

  Dickens, Charles

  David Koperfildi : roman / Charles Dickens ; përkth. Vedat Kokona ;

  red. Kornelja Sima. - Bot. i 3-të. - Tiranë : Kokona, 2003. - V.1,

  390 f.

 

  Dickens, Charles

  David Koperfildi : roman / Charles Dickens ; përkth. Vedat Kokona ;

  red. Kornelja Sima. - Bot. i 3-të. - Tiranë : Kokona, 2003. - V.2,

  378 f.

 

  Fedin, Konstantin A.

  Gëzimet e para : roman / Konstantin A. Fedin ; përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1958. - 335 f.

   

  Fedin, Konstantin A.

  Një vit i jashtzakonshëm : roman / Konstantin A. Fedin ; përkth.

  Vedat Kokona. - Tiranë : Naim Frashëri, 1959. - V.1, 399 f.

   

  Fedin, Konstantin A.

  Një vit i jashtzakonshëm : roman / Konstantin A. Fedin ; përkth.

  Vedat Kokona. - Tiranë : Naim Frashëri, 1959. - V.2, 439 f. : 1 fl.

  portr.

   

  Fitore : tregime koreane / përkth. nga rus. Vedat Kokona. - Tiranë

  : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1956. - 120 f.

      

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. Vedat Kokona

  ; red. Nasho Jorgaqi. - Tiranë : Naim Frashëri, 1962. - V.1, XXV +

  455 f.

   

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. Vedat Kokona.

  - Tiranë : Naim Frashëri, 1963. - V.3, 383 f.

   

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. Vedat Kokona.

  - Tiranë : Naim Frashëri, 1963. - V.2, 381 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve ; roman / John Galsworthy ; përkth. nga origj.

  Vedat Kokona. - Prishtinë : Rilindja, 1969. - V.1, 492 f. : 1 fl.

  portr.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. nga origj.

  Vedat Kokona. - Prishtinë : Rilindja, 1969. - V.2, 380 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy, Vedat Kokona. -

  Prishtinë : Rilindja, 1969. - V.3, 336 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. nga origj.

  Vedat Kokona ; red. Piro Misha. - Bot. i 2-të. - Tiranë : Naim

  Frashëri, 1987. - V.1, 480 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. nga origj.

  Vedat Kokona ; red. Margalina Sina. - Bot. i 2-të. - Tiranë : Naim

  Frashëri, 1988. - V.2, 427 f.

   

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. nga origj.

  Vedat Kokona ; red. Margalina Sina. - Bot. i 2-të. - Tiranë : Naim

  Frashëri, 1988. - V.3, 366 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. Vedat Kokona

  ; red. Loredan Bubani. - Tiranë : Omsca, 2002. - V. 1, 367 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. Vedat Kokona

  ; red. Loredan Bubani. - Tiranë : Omsca, 2002. - V. 2, 307 f.

 

  Galsworthy, John

  Saga e Forsajtëve : roman / John Galsworthy ; përkth. Vedat Kokona

    ; red. Loredan Bubani. - Tiranë : Omsca, 2002. - V. 3, 285 f.

 

  Go Mo Zho

  Vetëvrasja e trimit : tregime dhe drama të zgjedhura / Go Mo Zho ;

  përkth. Vedat Kokona ; red. Eqerem Biba. - Tiranë : Naim Frashëri,

  1958. - 187 f. + 1 fl.il. (portr.)

   

  Gogol', Nikolaj V.

  Revizori : komedi me pesë akte / Nikolaj V. Gogol' ; shqipër. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Instituti i Studimeve dhe Botimeve Shkollore,

  1965. - 109 f.

 

  Gogol', Nikolaj V.

  Revizori : komedi me pesë akte / Nikolaj V. Gogol' ; përkth. Vedat

  Kokona. - Prishtinë : Rilindja, 1978. - 143 f.

 

  Gor'kij, Maksim

  Fundërrinat / Maksim Gor'kij ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë :

  Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1958. - 116 f.

 

  Gor'kij, Maksim

  Për bukën e gojës / Maksim Gor'kij ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë

  : Naim Frashëri, 1975. - 384 f.

 

  Gor'kij, Maksim

  Vepra e Artamanovëve / Maksim Gor'kij ; përkth. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Naim Frashëri, 1959. - 340 f.

   

  Gorlov, D.

  Si jetojnë kafshët / D. Gorlov, G. Skrebickij ; përkth. Vedat

  Kokona. – Bot. i 2-të. - Tiranë : Naim Frashëri, 1961. - 39 f.

   

  Gorlov, D.

  Si jetojnë kafshët / D. Gorlov, G. Skrebickij ; përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Drejtoria e Botimeve Shkollore, 1964. - 39 f.

 

  Grabowski, Jan

   Reksi dhe Puceku : tregime / Jan Grabowski ; përkth. Vedat Kokona.

  - Tiranë : Naim Frashëri, 1960. - 98 f. : me il.

   

  Granin, Daniil A.

  Kërkuesit : roman / Daniil A. Granin ; përkth. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. - 479 f.

     

  Han Ser Ja

  Muzgu. Roman / Han Ser Ja ; përkth. V. Kokona ; red. S. Caci. - Tiranë :

  Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1958. – 186 f.

 

  Hemingway, Ernest

  Lamtumirë armë : roman / Ernest Hemingway ; përkth.nga origj. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Naim Frashëri, 1961. - 302 f.

 

  Hemingway, Ernest

  Lamtumirë armë : roman / Ernest Hemingway ; përkth. Vedat Kokona ;

    red. Petrit Ymeri. - Tiranë : Dituria, 1995. - 313 f.

 

  Hemingway, Ernest

  Lamtumirë armë! : roman / Ernest Hemingway ; shqip. Vedat Kokona ;

  red. Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2006. - 348 f.

 

  Hemingway, Ernest

  Plaku dhe deti / Ernest Hemingway ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë

  : Çabej MÇM, 1997. - 83 f.

 

  Hemingway, Ernest

  Plaku dhe deti / Ernest Hemingway ; shqip. Vedat Kokona ; red.

  Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2006. - 86 f.

 

  Kao, Fu Pan

  Fëminia ime : roman / Fu Pan Kao ; red. Vedat Kokona. - Tiranë :

  Naim Frashëri, 1976. - 252 f.

 

  Kastro, Ferreja

  Ëndërr dhe dëborë : roman / Ferreja Kastro ; përkth. Vedat Kokona.

  - Tiranë : Naim Frashëri, 1979. - 302 f.

   

  Kaverin, Veniamin

  Dy kapitenët : roman / Veniamin Kaverin ; përkth. nga origj. Vedat

  Kokona ; red. Eqerem Biba. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e

  Botimeve, 1958. - V.1, 350 f.

 

  Kaverin, Veniamin

  Dy kapitenët : roman / Veniamin Kaverin ; përkth nga origj. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1958. - V.2,

  283 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lule të pavenitura : poetë francezë në origjinal dhe në shqip /

  [mblodhi e përkth.] Vedat Kokona ; red. I. Koçi. - Tiranë : Toena,

  1997. - 298 f.

 

  Kokona, Vedat

  Lule të pavenitura = Les fleurs impérissable / përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Kokona, 2006

            V. 1. Poetë shqiptarë në frëngjisht. – 202 f.

            V. 2. Poetë francezë në shqip. – 334 f.  

 

  Koreshi, Vath

  Le Mont sur le marais : roman / Vath Koreshi ; trad. de l'alban.

  Vedat Kokona. - Paris : Écriture, 1998. - 140 f.

  Tit. i origj. : Mali mbi kënetë.

 

  La Fontaine, Jean de

  Fabula / Jean de La Fontaine, Sergej Mihalkov ; përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Toena, 1997. - 23 f. : me il. 

 

  La Fontaine, Jean de

  Fabula të zgjedhura : në frëngjisht dhe në shqip / Jean de La

  Fontaine ; shqip. Vedat Kokona. - Tiranë : Toena, 1996. - 171 f. :

  me il. 

   

  La Fontaine, Jean de

  Fabula të zgjedhura : në shqip e frëngjisht / Jean de La Fontaine ;

  shqip. Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona, 2005. - 181 f. : me il. 

 

  Leonov, Leonid

  Pylli rus / Leonid Leonov ; përkth. Vedat Kokona. - Prishtinë :

  Rilindja, 1970. - V.1, 471 f. : 1 fl. port.

 

  Leonov, Leonid

  Pylli rus / Leonid Leonov ; përkth. Vedat Kokona. - Prishtinë :

  Rilindja, 1970. - V.2, 500 f.

 

  London, Jack

  Tregime amerikane / Jack London, Mark Twain, Theodore Dreiser ;

  shqip. Vedat Kokona ; red. Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2006.

-   146 f.

 

 Malayshkin, Aleksandr G.

 Njerëz nga vënde të humbura :roman / Aleksandër Mallishkin ; përkth.

 Vedat Kokona ;  red. D. Shapllo. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve,

  1957. – 400 f.

 

 Mao Dun

 Një natë vere : tregime / Mao Dun ; përkth. Vedat Kokona ; red. Eqrem Biba. –

 Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. – 164 f.

 

 Margaritari. Tregime nga shkrimtarë të vëndeve kapitaliste / përkth.

 nga rusishtja Vedat Kokona ; red. Nasho Jorgaqi. - Tiranë :

 Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. – 315 f.

 

 Marshak, Samuil

 Më të lumtë, o more cjap!  : përrallë / S. Marshak ; përkth. Vedat Kokona

 ; red. Moisi Zaloshnja. – Tiranë : "Naim Frashëri", 1960. – 19 f.

 

  Maupassant, Guy de

  Tregime dhe novela / Gi dë Mopasan. – Tiranë : Naim Frashëri, 1991. – 535 f.

 

  Maupassant, Guy de

  Zonjusha Perlë : tregime / Gi dë Mopasan ; red. Sotir Caci. –

  Tiranë : Naim Frashëri, 1959. – 191 f.

 

  Maupassant, Guy de

  Zonjusha Perlë / Guy de Maupassant ; përkth. Halit Selfo, Vedat

  Kokona ; red. Nelson Qirjako. - Tiranë : Dituria, 2005. - 183 f.

 

  Nga poezia sovjetike e punës. – Tiranë : Ndërmarrja Shtetnore

  e Botimeve dhe Shpërndarjes, 1949. – 40 f.,

 

   Ngujen Dyk Tuan

   I pamposhtur : roman / Ngujen Dyk Tuan ; përkth. Vedat Kokona

  . – Tiranë : Naim Frashëri, 1976.  -  370 f.

 

  Një natë në Broduej / zgjedh. dhe red. Nasho Jorgaqi, Eqrem

  Biba. - Tiranë : N.Sh.Botimeve “Naim Frashëri”, 1958. – 364 f.,

 

  Paustovskij, Konstantin G.

  Shporta me boçet e bredhit : tregime dhe novela / Konstantin G.

  Paustovskij ; përkth. Sokrat Sheperi, Vedat Kokona. - Tiranë :

  Argeta-LMG, 2003. - 189 f. 

 

 Përralla popullore ruse / tregoi A. Neçajev ; përkth. V. Kokona ; red. Sotir

 Caci. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. – 217 f. 

 

 Poezi franceze nga (fillimet deri në ditët tona) / përg. dhe pajisi me shënime

 Piro Misha. – Tiranë : Naim Frashëri, 1984. – 587 f.

 

 Pranvera e komunizmit. Tregime letrare / shqip. Vedat Kokona. –

 Tiranë : Shoqërija e Miqësisë Shqipëri-Bashkimi Sovjetik, 1953. – 70 f.

 

 Pujmanova, Maria

 Jeta kundër vdekjes : roman / Maria Pujmanova ; përkth. Vedat Kokona ;

 red. Sotir Caci, Eqrem Biba. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1956. - 338 f.

 

 Puskin, Aleksandr S.

 Përralla e peshkatarit dhe e peshkut të artë / Aleksandr S. Puskin

 ; shqip. nga origj. Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona, 2004. - 23 f.

  : me il.

 

 Puskin, Aleksandr S.

 Vajza e kapitenit / A. S. Pushkin ; përkth. nga rusishtja Vedat Kokona.

 - Tiranë :  Shoqërija e Miqësisë Shqipëri-Bashkimi Sovjetik", 1954. - 107 f.,

 

 Puskin, Aleksandr S.

 Vajza e kapitenit / Aleksandr S. Puskin ; shqip. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Naim Frashëri, 1998. - 152 f.

 

  Puskin, Aleksandr S.

  Vajza e kapitenit dhe tregime të tjera / A. S. Pushkin ; red. F. Spahiu

  . – Tiranë : Naim Frashëri, 1961. – 410 f.

 

  Puskin, Aleksandr S.

  Vjersha e poema / A. S. Pushkin. – Tiranë : Naim Frashëri, 1964. – 468 f.

 

 Roka, Tokutomi

  Kurosivo: roman / Tokutomi Rok ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  Klio Evangjeli. – Tiranë : Naim Frashëri, 1982. – 380 f.

  

  Steinbeck, John

  Margaritari : novelë / John Steinbeck ; përkth. Vedat Kokona. - Tiranë :

  Naim Frashëri, 1963. – 109 f.

 

  Steinbeck, John

  Margaritari / John Steinbeck ; shqip. Vedat Kokona ; red. Kornelja

  Sima. - Tiranë : Kokona, 2006. - 90 f.

 

  Staniukovich, Konstantin M.

  Maksimka / Staniukoviç ; përkth. Vedat Kokona ; red. Eqrem Biba. – Tiranë

  : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. – 44 f.

 

  Stoun, Irving

  Xhek London / Irving Stoun ; përkth. Vedat Kokona ; red. Elena Kadare.

   – Tiranë : 8 Nëntori, 1989. – 381 f.

 

  Surkov, Aleksej

  Vjersha të zgjedhura / Aleksej Surkov ; përkth. Vedat Kokona ; red. Sotir

  Caci. – Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. – 48 f.,

 

  Shakespeare, William

  Ëndrra e një nate vere : komedi / Uiliam Shekspir ; përkth. Vedat Kokona

  ; red. V. Vinçani. – Tiranë : Naim Frashëri, 1960. – 62 f.

 

  Shakespeare, William

  Komedia e keqkuptimeve ; Ëndrra e një nate vere ; Tregtari i Venedikut

  / Uiliam Shekspir. – Tiranë : Naim Frashëri, 1982. – 396 f.

   

   Shakespeare, William

   Ëndrra e një nate vere / William Shakespeare ; përkth. nga origj.

    Vedat Kokona. - Tiranë : Onufri, 2007. - 137 f.

 

   Shakespeare, William

   Nata e dymbëdhjetë ; Masë për masë ; Shumë zhurmë për asgjë / Uiliam Shekspir

   ; red. Margalina Sina. – Tiranë : Naim Frashëri, 1982. – 514 f.

 

  Shakespeare, William

  Nata e dymbëdhjetë : komedi / William Shakespeare ; përkth. nga

  origj. Vedat Kokona. - Tiranë : Onufri, 2012. - 183 f.

 

  Shakespeare, William

  Rikardi II ; Antoni dhe Kleopatra ; Timoni nga Athina / Uiliam Shekspir

  ; red. Margalina Sina. – Tiranë : Naim Frashëri, 1982. – 544 f

 

  Shakespeare, William

  Sonete = Sonnets / William Shakespeare ; shqip. Vedat Kokona. -

  Tiranë : Toena, 1995. - 78 f. : me il.

 

  Shakespeare, William

  Timoni nga athina / Uiliam Shekspir ; përkth. Nga origj. Vedat Kokona.

  – Tiranë : Naim frashëri, 1976. – 148 f.

 

  Shakespeare, William

  Sonete : në origjinal dhe në shqip / William Shakespeare ; shqip.

  Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona, 2001. - 79 f.

 

  Shakespeare, William

  Sonete : në origjinal dhe në shqip / William Shakespeare ; shqip.

  Vedat Kokona. - Tiranë : Kokona, [2012]. - 78 f.     

 

  Shaw, George Bernard

  Major Barbara. Pigmalioni / Bernard Shou ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  Nasho Jorgaqi. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1956. - 191 f.

 

  Tagore, Rabindranath

  Stuhi në Gang : roman indian / Rabindranat Tagora ; përkth. Vedat Kokona

  ; red. Eqrem   Biba. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1957. – 292 f.

 

  Tagore, Rabindranath

  Stuhi në Gang : roman / Rabindranath Tagore ; shqip Vedat Kokona ;

  red. Kornelja Sima. - Bot. i 2-të. - Tiranë : Kokona, 2004. - 308

  f.

 

  Tolstoj, Aleksej

  Aelita / A. N. Tolstoj ; përkth. Vedat Kokona ; red. Nasho Jorgaqi. –

  Tiranë : Ndërmarrja   Shtetërore e Botimeve, 1956. - 132 f.

 

  Tolstoj, Aleksej

  Buka. (Mbrojtja e Carcinit) : novelë / A. N. Tolstoj ; përkth. Vedat

  Kokona. - Tiranë : Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1955. - 246 f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Ana Karenina : roman / Lev N. Tolstoj ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  F. Spahiu. – Tiranë : Naim Frashëri, 1961. – V. I, 459 f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Ana Karenina : roman / Lev N. Tolstoj ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  F. Spahiu. – Tiranë : Naim Frashëri, 1962. – V. II, 394 f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Ana Karenina : roman / Lev N. Tolstoj ; përkth. nga origj. Vedat

  Kokona ; red. Loredan Bubani. - Tiranë : Omsca, 2000. - V.1, 496 f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Ana Karenina : roman / Lev N. Tolstoj ; përkth. nga origjin. Vedat

  Kokona ; red. Loredan Bubani. - Tiranë : Omsca, 2000. - V. 2, 436

  f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Ana Karenina : roman / Lev N. Tolstoj ; shqip. nga origj. Vedat

  Kokona ; red. Loredan Bubani. - Ribot. - Tiranë : Kokona, 2006. -

  V.1, 496 f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Ana Karenina : roman / Lev N. Tolstoj ; shqip. nga origj. Vedat

  Kokona ; red. Loredan Bubani. - Tiranë : Kokona, 2006. - V.2, 428

  f.

 

  Tolstoj, Lev N.

  Novela / Lev N. Tolstoj. – Tiranë : Naim Frashëri, 1990. – 395 f.

 

  Tregime amerikane / përkth. Vedat Kokona. - Tiranë :

  Ndërmarrja Shtetërore e Botimeve, 1955. - 300 f.

 

 Tregime gazmore / përkth. Vedat Kokona ; red. Moisi Zaloshnja. –

 Tiranë : Naim Frashëri, 1959. – 67 f.

 

  Tregime të shekullit të njëzetë. – Tiranë : Naim Frashëri, 1977

   . – 590 f.

 

  Trëndafili i egër : tregime mbi detyrën, miqësinë dashurinë / përkth. Vedat

  Kokona ; red. Vandush Vinçani. – Tiranë : Naim Frashëri, 1959. – 251 f.

 

  Vaptsarov, Nikola J.

  Vjersha të zgjedhura / Nikolla Jonkov Vapcarov. – Tiranë : Shtëpia

  Botonjëse “Naim Frashëri”, 1952. – 78 f.

 

  Vinogradov, Anatolij

  E bardha, e kuqja, e zeza : roman / A. Vinogradov ; përkth. V. Kokona

  ; red. Donika Omari.  – Tiranë : Naim Frashëri, 1973. – 679 f.   

 

  Waller, Leslie

  Bankieri : roman / Lesli Uoller ; përkth. Vedat Kokona ; red. Astrit

  Kasimati. – Tiranë : Naim Frashëri, 1972. – V. 1, 383 f.

 

  Waller, Leslie

  Bankieri : roman / Lesli Uoller ; përkth. Vedat Kokona ; red. Astrit

  Kasimati. – Tiranë : Naim Frashëri, 1972. – V. 2, 332 f.

 

  Waller, Leslie

  Bankieri : roman / Leslie Waller ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  Flora Koka, Astrit Kasimati. - Tiranë : Omsca, 2000. - V.1, 371 f.

 

  Waller, Leslie

  Bankieri : roman / Leslie Waller ; përkth. Vedat Kokona ; red.

  Flora Koka, Astrit Kasimati. - Tiranë : Omsca, 2000. - V.2, 331 f.

 

  Waller, Leslie

  Bankieri : roman / Leslie Waller ; shqip. Vedat Kokona ; red.

  Astrit Kasimati, Flora Koka. - Tiranë : Kokona, 2008. - V. 1, 351

  f.

 

  Waller, Leslie

  Bankieri : roman / Leslie Waller ; shqip. Vedat Kokona ; red.

  Astrit Kasimati, Flora Koka. - Tiranë : Kokona, 2008. - V. 2, 312

  f.

 

  Zweig, Stefan

  Letra e një të panjohure : novelë / Stefan Zweig ; shqip. Vedat

  Kokona ; red. Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2004. - 84 f.

 

    3. Fjalorë

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip / Vedat Kokona. – Tiranë : Ministria e Arsimit dhe e

  Kulturës, 1966. – 372 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip / Vedat Kokona. – Tiranë : Drejtoria e Studimeve dhe

  botimeve shkollore, 1966. – 421 f.

 

   Kokona, Vedat

   Fjalor frëngjisht-shqip / Vedat Kokona ; red. H. Kokalari. –

   Bot. i 2-të. - Tiranë : Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, 1966. – 421f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip / Vedat Kokona. – Prishtinë : Rilindja, 1966. – 372 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip / Vedat Kokona ; red. F. Gunga. – Prishtinë :

  Rilindja, 1990. –    1207 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip   : rreth 35 000 fjalë / Vedat Kokona ; red. R. Hysa. –

  Tiranë : 8 Nëntori, 1989. - 1207 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip  : mbi 25 000 fjalë dhe shprehje / Vedat Kokona ; red.

  Raul Lilo, Kornelja Sima. – Bot. i 5-të i ripunuar. – Tiranë : Kokona, 2002. – 410 f.

 

  Fjalor themelor frëngjisht-shqip / përshtat. Vedat Kokona. - Tiranë

  : SHBLSH, 1972. - 248 f.

   

   Kokona, Vedat

   Fjalor themelor frëngjisht-shqip / përshtat. Vedat Kokona. - Tiranë

  : SHBLSH, 1976. - 248 f.

 

  Kokona, Vedat

   Fjalor themelor frëngjisht-shqip / përshtat. Vedat Kokona. – Tiranë,

   1979

 

    Kokona, Vedat

    Fjalor shqip-frëngjisht : rreth 25 000 fjalë / Vedat Kokona ; red. Mahir Domi.

    – Tiranë : 8 Nëntori, 1977. – 591 f.

 

    Kokona, Vedat

    Fjalor shqip-frëngjisht : rreth 25 000 fjalë / Vedat Kokona. –

     Bot. i 4-rt i ripunuar. – Tiranë : Toena, 1996. - 395 f.

 

   Kokona, Vedat

   Fjalor themelor frëngjisht-shqip / përshtat. Vedat Kokona. - Tiranë

  : SHBLSH, 1979. - 248 f.

 

   Kokona, Vedat

   Fjalor themelor frëngjisht-shqip / përshtat. Vedat Kokona ; red.

   Avni Brovina. - Prishtinë : Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore,

   1980. - 248 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip : 25.000 fjalë / Vedat Kokona. - Bot.i 4-t

  i ripunuar. - Tiranë : Toena, 1996. - 395 f. 

 

 Kokona, Vedat

  Fjalor shqip-anglisht : me gramatikë të shkurtër të gjuhës shqipe

  për anglezët : me tabelat e plota gramatikore të gjuhës shqipe në

  anglisht / Vedat Kokona ; red. Irena Toçi. - Tiranë : Toena, 1998.

  - 312 f.  

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip : mbi 25.000 fjalë dhe shprehje / Vedat

  Kokona ; red. Raul Lilo, Kornelja Sima. - Bot.i 5-të i ripunuar. -

  Tiranë : Kokona, 2002. - 410 f.

 

Kokona, Vedat

  Dictonnaire français-albanais : environ 35 000 mots = Fjalor

  frëngjisht-shqip : rreth 35 000 fjalë / Vedat Kokona ; rishikoi

  Raul Lilo ; red. Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona, 2008. - 1184 f. 

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor frëngjisht-shqip : rreth 35000 fjalë = Dictionnaire

  français-albanais : environ 35000 mots / Vedat Kokona ; red. në

  shqip. Kornelja Sima ; rishikoi Raul Lilo. - Tiranë : Kokona, 2001.

-   1182 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor shqip-anglisht : me gramatikë të shkurtër dhe tabela

  gramatikore të gjuhës shqipe për anglezët = Albanian-English

  dictionary / Vedat Kokona. - Bot. i 2-të. - Tiranë : Kokona, 2004.

  - 310 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor shqip-frëngjisht : (me rreth 18000 fjalë) / Vedat Kokona. -

  Tiranë : Toena, 1995. - 277 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor shqip-frengjisht : Rreth 35000 fjale = Dictionnaire

  albanais-français : Environ 35000 mots / Vedat Kokona. - Tirane :

  Toena, 1999. - 881 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor shqip -  frëngjisht : mbi 43000 fjalë dhe shprehje=

  Dictionnaire français-albanais : plus de 43000 mots et expression /

  Vedat Kokona ; red. Raul Lilo, Kornelja Sima. - Tiranë : Kokona,

  2002. - 654 f.  

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor shqip - frëngjisht = Dictionnaire albanais - français : me

  18000 fjalë / Vedat Kokona ; red. Raul Lilo, Kornelja Sima. -

  Tiranë : Kokona, 2003. - 252 f.

 

  Kokona, Vedat

  Fjalor shqip - frëngjisht = Dictionnaire albanais - français : me

  35 000 fjalë / Vedat Kokona ; red. Edmond Tupja. - Tiranë : Kokona,

  2005. - 881f.