Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
" Agim Zajmi, poeti i skenës" : Profesor Kudret Velça, publikon monografinë mbi jetën dhe vlerat profesionale të babait të shumë skenografive shqiptare / Kristaq Dhamo . - Në: Gazeta shqiptare. - Nr. 1969, 5 shtator, 2001, f. 12 - 13
V

Emrat e personave
Velça, Kudret
Zajmi, Agim

New search