Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Skenografi që nuk bie erë art : [Skenografia televizive] / Admirina Peçi . - Në: Shekulli. - Nr. 280, 10 tetor, 2001, f. 19
XXV, 3

Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search