Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Teatrit i kemi dhënë dashurinë : Intervistë me skenografin e Teatrit Kombëtar Piktorin e Popullit A.Zajmi / Agim Zajmi . - Në: Tema. - Nr. 425, 9 nëntor, 2001, f. 13
V; XXV,5

Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search