Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
" Më kënaq llogaria e jetës" : [67 - vjetori i lindjes së skenografit Agim Zajmi] / B.G. . - Në: Dita. - Nr. 962, 29 nëntor, 2003, f. 19.
V

Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search