Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Arti i mëson njerëzit si ta shohin realitetin : intervistë me skenografin dhe piktorin / Agim Zajmi ; interv.: Genta Kondi . - Në: Sot. - 30 prill, 2006, f. 18 - 19.
V

Fjalët kyše
Piktorë
Biografia

Termat gjeografikë
Shqipëri

Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search