Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Albania today : political and informative review . -Tiranë, 1990 ; 28 cm.

Nr.i parë ka dalë 1990

Fjalët kyše
Gjendja sociale

Termat gjeografikë
Shqipëri

Klasifikimi dhjetor
05 :3] =111

New search