Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 8 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 8.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 " Më kënaq llogaria e jetës" : [67 - vjetori i lindjes së skenografit Agim Zajmi] / B.G.
2 Kompozitori në 26 festivalet e këngës : [Tasim Hoshafi] / B.G.
3 " Udhëtimet" e këngëve të përndjekura : Dhora Leka në 81 - vjetorin e lindjes. Vitet e rinisë dhe "kthimi" në qetësinë krijuese / B.G.
4 Nderim për "poetin" e peisazhit : Piktori i Popullit, Vangjush Mio në 113 vjetorin e lindjes : jeta dhe vepra unikale / B.G.
5 Një jetë e tërë me argjilë ndër duar : Andrea Mano në 83 - vjetorin e lindjes : si u bë skulptor / B.G.
6 " Miqësia" nën opiumin e vargjeve : Adam Sisman / Richard Eder; B.G.
7 Luljeta Dano, Xhubleta në mbrojtje të UNESCO - s?! / B.G.
8 Francis Coppola dhe Claudia Cardinale në Festivalin e Filmit në Durrës / B.G.

Show details      New search