Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 4 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 4.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Duhet të jemi përcjellës të epokave : ["Agim Zajmi, Poet i skenës", monografi e prof.dr.Kudret Velça] / Agim Zajmi; Admirina Peçi
2 " Agim Zajmi, poeti i skenës" : Profesor Kudret Velça, publikon monografinë mbi jetën dhe vlerat profesionale të babait të shumë skenografive shqiptare / Kristaq Dhamo
3 Agim Zajmi - poeti i skenës / Kristaq Dhamo
4 Mirënjohje mikut, Kudret Velça / Tomi Mato

Show details      New search