Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Njeriu që bëri Hygoin të flasë shqip : Kush ishte Misto Treska, përkthyesi dhe
diplomati
Autorët
Robert Anastasi
Botuar
2000
Shënime
XXIII,1,c

Gazeta shqiptare. - Nr. 1480, 2 shkurt, 2000, f. 9
Emrat e personave
Treska, Misto

New search