Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Instituti i Monumenteve të Kulturës, tashmë me emrin "Gani Strazimiri" :
institucioni nderohet me emrin e arkitektit të njohur
Autorët
Julia Vrapi
Botuar
2007

Sot. - 18 tetor, 2007, f. 19.
Fjalët kyše
Monumente
Termat gjeografikë
Tiranë
Shqipëri
Emrat e personave
Strazimiri, Gani

New search