Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Kristo Shuli, ky fotograf i shkollës së parë shqipe : i kushtohet fotografit të
vjetër nga Korça, me rastin e 70 vjetorit të vdekjes
Autorët
Qerim Vrioni
Botuar
2008
Shënime
V

Tema. - Nr. 2355, 14 maj, 2008, f. 20.
Fjalët kyše
Fotografi
Biografia
Termat gjeografikë
Korçë
Shqipëri
Emrat e personave
Shuli, Kristo

New search