Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Pelikani Kaçurrel në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta dhe ndikimi i
komponentit trofik në koloninë e tij
Autorët
Anni Kallfa (Koci)
Taulant Bino
Botuar
2009

Buletini i shkencave natyrore. - Nr. 8, , 2009, f. 60 - 69.
Fjalët kyše
Ihtiologjia
Parqe kombëtare dhe rezervate
Termat gjeografikë
Parku kombëtar Divjakë-Karavasta
Shqipëri

New search