Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
16 Shekuj
Autorët
Ramadan I. Sokoli
Ramadan Musliu (red.)
Botuar
Tiranë : Eurorilindja, 1995
Të dhëna fizike
165 f., 16 fl. : me il. ; 24 cm.
Fjalët kyše
Arti shqiptar
Qytetërimi
Njerëz të shquar dhe kultura
Biografia
Shqiptarë
Klasifikimi dhjetor
008(=18:4/9) (092)
7(=18:4/9) (092)
929(=18:4/9)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
24788  gjendet  normal  S.167.C.18 
24789  gjendet  normal  S.167.C.19 
24790  gjendet  normal  S.167.C.20 
s.207835  gjendet  sallŰ  al.16.b.22 
24791  gjendet  normal  Ar.65.a.35 

New search