Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 5 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 5.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Piktura është një formë e dashurisë :Intervistë me piktorin dhe stilistin Mikel Temo / Mikel Temo
2 "...Moda është një investim i suksesshëm për të gjithë ata që dëshirojnë t'i hyjnë kësaj pune..." :Intervistë me piktorin dhe stilistin Mikel Temo / Mikel Temo
3 Imagjinata - dhuratë apo meritë e individit. Vlerat e saj / Mikel Temo
4 Nga Tirana në Paris : Një bisedë me piktorin që u kthye në kryeqytet dhe ka hapur një ekspozitë vetjake / Mikel Temo; Migena Hoxhalli
5 Bazat psikologjike të aftësive në veprimtarinë figurative : disert. për marrjen e gradës shkencore "Doktor" / Mikel Temo; Kudret Velça

Show details      New search