Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 24 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 24.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Bel ami : roman / Guy de Maupassant; Misto Treska; Petrit Ymeri
2 Poezi / Louis Aragon; Misto Treska; Flutura Açka
3 Heshtja e detit / Vercors; Misto Treska
4 Viti nëntëdhjetë e tre : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Besa Vila
5 Vargje të zgjedhura / Paul Eluard; Dhimitër Pasko; Sotir Caci; Misto Treska
6 Poezi të zgjedhura / Louis Aragon; Misto Treska
7 Chansonnier epique Albanais / Kolë Luka; Ismail Kadare; Qemal Haxhihasani; Alfred Uçi; Misto Treska; Sali Shijaku
8 Gjëri i vogël : roman / Alphonse Daudet; Misto Treska; Vandush Vinçani; Dolli Gjinali
9 Eliza ose jeta e vërtetë : roman / Claire Etcherelli; Misto Treska; Vandush Vinçani
10 Novela : Malva. Lindja e një njeriut / Maksim Gor'kij; Misto Treska
11 Të mjerët : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Kujtim Gjonaj
12 Të mjerët : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Kujtim Gjonaj
13 Të mjerët : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Kujtim Gjonaj
14 Gjëri i vogël : roman / Alphonse Daudet; Misto Treska; Brikena Çabej
15 Revolucioni francez dhe mendimtarët shqiptarë / Koli Xoxi; Misto Treska; Nasho Jorgaqi; Zija Xholi
16 Të mjerët : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Dorina Paço
17 Të mjerët : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Dorina Paço
18 Të mjerët : roman / Victor Hugo; Misto Treska; Dorina Paço
19 Viti nëntëdhjetë e tre : roman / Victor Hugo; Misto Treska
20 Viti nëntëdhjetë e tre : roman / Victor Hugo; Misto Treska
21 Kola Brënjoni : roman / Romain Rolland; Misto Treska; Dorina Paço
22 Elsa në pasqyrë / Louis Aragon; Misto Treska
23 Kënga e skifterit : [prozë] / Maksim Gor'kij; Misto Treska
24 Kënga e skifterit / Maksim Gor'kij; Misto Treska; Andi Meçaj

Show details      New search