Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 5 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 5.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Santa Quaranta : gërsheti i prerë i Isadora Dunkanit : roman historik / Luan Rama; Shaban Sinani
2 Santa quaranta : gërsheti i prerë i Isadora Duncan : roman / Luan Rama
3 My life / Isadora Duncan
4 Gërsheti i shenjtë i Isadora Duncan : si i përshkruan Isidora ditët pas humbjes së fëmijëve dhe ideja për të ardhur në vendin tonë / Leonard Veizi
5 Balerina që pikëtakoi Shqipërinë : Isadora Duncan, gruaja që revolucionarizoi baletin modern : [Luan Rama, "Santa Quaranta", historia e balerinës që preku Shqipërinë më 1913] / Arjola Hekurani

Show details      New search