Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 5 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 5.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Gani Strazimiri, intelektuali i monumenteve / Emin Riza
2 Vendim i KM nr. 403, datë11. 7. 2007 Për dhënien e emrit "Gani Strazimiri" Institutit të Monumenteve të Kulturës
3 Intelektuali i panjohur i Monumenteve : [Gani Strazimiri] / Emin Riza
4 Instituti i Monumenteve të Kulturës, tashmë me emrin "Gani Strazimiri" : institucioni nderohet me emrin e arkitektit të njohur / Julia Vrapi
5 Gani Strazimiri, arkitekti që më 1979 guxoi të padiste prishjen e një kishe katolike : historia e shkatërrimit të Kishës së Vaut të Dejës e shekullit të XIII / Ferdinand Dervishi

Show details      New search