Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 6941 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 50.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1201 Abetare për të rritun : gegënisht
1202 Abetare për të rritun : toskërisht
1203 Abetare : për skollat e para / Parashqevi Qiriazi
1204 Abetare shqip
1205 Abetare toskërisht
1206 Abetare : toskërishte
1207 Abetare toskërisht
1208 Abetare toskërisht
1209 Abetare toskërisht
1210 Abetareja shqip rrieshtuarë në gjuhë të përbashkëme / Simon Shuteriqi
1211 Abetari i gjuhës shqipe : mot i parë
1212 Provimi i lirimit : Gjuha shqipe dhe Leximi letrar : udhëzime, ushtrime dhe modele testesh me shkrim / Besnik Rama
1213 Dictionarium latino-epiroticum / Frang Bardhi; Mario Roques; Vili Kamsi
1214 Abetari i citun prei shocniet t'bashkimit t'giuhes Shcype
1215 Abetari i vogël shqyp / Ndoc Nikaj
1216 Abetari i vogël shqyp
1217 Abetari me shkronja arabishte
1218 Abetari për msoitore filltare t'Shqypniis / Ndoc Nikaj
1219 Abetari për msoitore filltare t'Shqypniis / Ndoc Nikaj
1220 Abetari për msoitore filltare t'Shqypniis : libri i parë
1221 Fjalor i termave themelorë të bujqësisë : me përkufizime, me rend sistematik dhe alfabetik : shqip-anglisht-frengjisht-rusisht-italisht : rreth 5000 terma = Dictionary of basic terms of agriculture : with definitions, in systematic and alphabetic order : Albanian-English-French-Italian-Russian : about 5000 terms / Agron Duro
1222 Leksikologjia e gjuhës shqipe / Jani Thomai
1223 Fjalor me terma zgjedhorë = Election glossary / Etleva Pushi; Gentjan Suli
1224 Kuvendi i Arbnit : 300-vjetori / Pavli Haxhillazi
1225 Përcjellorja e shqipes në planin sinkronik dhe diakronik / Mine Miho; Qazim Shehu
1226 Arnavut alfabesi nasil dogdu ? : 100-vjetori i abecesë shqipe / Necip P. Alpan
1227 Fjalor i termave ushtarake : italisht-anglisht-shqip / Natasha Azisllari; Marçela Bello
1228 Abetare Shqip - Arabisht
1229 Abetari për shkolla filltare t'Shcypniis : libri i parë
1230 Album për gramatikën dhe drejtshkrimin : për klasën e 3-të të shkollës 8-vjeçare / Bahri Beci
1231 E folmja e Golëmit pasuri e gjuhës shqipe : vëzhgime etno-gjuhësore ne romanin "Valle mbi humnerë" të shkrimtarit Faik Islami / Natasha Sotiri
1232 Formimi gjuhësor : ushtrime, teste / Nexhip Mërkuri
1233 Metodika e gjuhës shqipes : konspekt leksionesh : maket për diskutim / Fatmir Agalliu; Faik Luli
1234 Metodika e gjuhës shqipes : konspekt leksionesh : maket për diskutim / Fatmir Agalliu; Faik Luli
1235 Tekst ushtrimesh të gjuhës shqipe / Fatmir Agalliu; Engjëll Angoni; Tomor Osmani
1236 Tekst ushtrimesh të gjuhës shqipe / Fatmir Agalliu; Engjëll Angoni; Tomor Osmani
1237 Libri i gjuhës shqipe : për klasën e 5-të të shkollës 8 vjeçare / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1238 Libri i gjuhës shqipe : për klasën e 5-të të shkollës 8 vjeçare / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari; Xhemil Abazi
1239 Libri i gjuhës shqipe : për klasën e 5-të të shkollës 8 vjeçare / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1240 Libri i gjuhës shqipe : për klasën e 5-të të shkollës 8 vjeçare / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1241 Libri i gjuhës shqipe : për klasën e 5-të të shkollës 8 vjeçare / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1242 Libri i gjuhës shqipe 5 / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1243 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 5-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1244 Libri i gjuhës shqipe : për klasën e 5-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1245 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 6-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari; Xhemil Abazi
1246 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 6-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1247 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 6-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1248 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 6-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1249 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 6-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari
1250 Libri i gjuhës shqipe : për klasën 6-të / Fatmir Agalliu; Anastas Dodi; Islam Dizdari

Ka 5691 regjistrime në faqen tjetër

Show details      Next 50 hit(s)  New search