Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Arti është oqean ku mund të notojnë të gjithë : Rrëfen piktori Agim Zajmi / Baxhul Merkaj . - Në: Koha jonë. - Nr. 358, 29 dhjetor, 2003, f. 21.
V

Emrat e personave
Zajmi, Agim

New search