Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Njeriu që bëri Hygoin të flasë shqip : Kush ishte Misto Treska, përkthyesi dhe diplomati / Robert Anastasi . - Në: Gazeta shqiptare. - Nr. 1480, 2 shkurt, 2000, f. 9
XXIII,1,c

Emrat e personave
Treska, Misto

New search