Présentation détaillée des notices trouvées

Page data
1Description du document
8 Marsi, Penelopa versus Çirçeja? : [autorja merr shkas nga vepra "Odisea" për të analizuar marrëdhëniet femër - mashkull në shoqërinë shqiptare] / Adriana Anxhaku . - In: Shekulli. - p. 2220, 8 mars, 2008, p. 19.

Sujets:
Sociologjia

Terme geographique
Shqipëri

Nouvelle recherche