Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Fleta e të dhënave
1Përshkrimi
Arbëria venedike : (1392-1479) / Oliver Jens Schmitt ; shqip.: Ardian Klosi . -Tiranë : K & B, 2007 . - 703 f. : me harta ; 24 cm.. - (Seria albanologjike)
Tit. i origj. : Das venezianische Albanien (1392-1479). - Te dhëna për aut. -
Bibliogr. f 645-673 dhe në fund të faq. - Indeks. - L.2000, pa tir.

Fjalët kyēe
Historia
Principata feudale shqiptare
Luftëra shqiptaro-osmane, shek.15
Marrëdhënie me jashtë
Dokumente

Termat gjeografikë
Shqipëri
Republika e Venedikut

Klasifikimi dhjetor
94(496.5) .03/.051 (093.2)
908(496.5) "1392/1479" (093.2)
327(496.5:450.341) "1392/1479" (093.2)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000277365  gjendet  sallė  s.266.b.42 
S.000277366  gjendet  normal  s.266.b.43 
S.000277367  gjendet  normal  s.266.b.44 
S.000277398  gjendet  sallė  al.28.a.2 
Ar.000069322  gjendet  sallė  ar.106.b.3 

New search