Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Aristidh Kolën ta ketë helmuar Shërbimi Sekret Serb
Autorët
Arben P. Llalla
Botuar
2008
Shënime
V

Telegraf. - Nr. 675, 7 prill, 2008, f. 15.
Fjalët kyše
Arbëreshë
Shqiptarë
Termat gjeografikë
Greqi
Serbi
Emrat e personave
Kollia, Aristidi P.

New search