Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Shenja e paparë e "bohemit" të madh shqiptar : [Artur Tashko, "Mes Kubizmit dhe
Konstruktivizmit", ekspozitë personale me riprodhime në kanavacë]
Autorët
Krenar Zejno
Botuar
2009
Shënime
V

Tema. - Nr. 2651, 28 prill, 2009, f. 12.
Fjalët kyše
Piktura
Ekspozita
Biografia
Emrat e personave
Tashko, Artur

New search