Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Biografia e fshehur e delegatëve të Kongresit të drejtshkrimit të vitit 1972
Autorët
Kastriot Myftaraj
Botuar
2012
Shënime
V

Telegraf. - Nr. 177, 30 korrik, 2012, f. 10 - 11.
Fjalët kyše
Gjuha shqipe
Gjuhëtarë
Biografia

New search