Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Zoti nuk ka djalë : 50 intervista 1996-2015
Autorët
Irhan Jubica ([intervistoi])
Botuar
Tiranë : Skanderbeg books, 2016
Të dhëna fizike
320 f. ; 23 cm.
Shënime
L.700, pa tir.
Fjalët kyēe
Letërsia shqipe
Letërsia botërore
Autorë shqiptarë
Njerëz të shquar dhe kultura
Intervista
Klasifikimi dhjetor
821.18 (047.53)
821.1/.9 (047.53)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000381074  gjendet  normal  s.488.c.44 
S.000381075  gjendet  normal  s.488.c.45 
S.000381076  gjendet  normal  s.488.c.46 
S.000381120  gjendet  sallė  al.46.c.27 
Ar.000096756  gjendet  sallė  ar.173.c.38 

New search