Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Urbanistika në ekonominë e tregut
Autorët

Kenneth K. Baar (red.)
Dorina Pojani (red. e përkth.)
Botuar
Tiranë : Dita 2000, 2004
Të dhëna fizike
424 f. ; 23 cm.
Shënime
Bibliogr. në lbër. - L.1300, pa tir.
ISBN
99943-612-6-0
Fjalët kyše
Planifikimi i qytetit
Përtëritja urbane
Planifikimi i qytetit dhe ligji i rizhvillimit
Ekonomia e tregut
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
711 :338.2
346.7(496.5) :711

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000253086  gjendet  book  s.219.b.54 
S.000253087  gjendet  book  s.219.b.55 
S.000253088  gjendet  book  s.219.b.56 
S.000253089  gjendet  book  s.219.b.57 
Ar.000062466  gjendet  arkiv  ar.91.b.24 

New search