Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Lufta e parë dhe e dytë Ballkanike si dhe Konferenca e Londrës (1912-1913)
Autorët
Raymond Poincaré
Shaqir Shehu (përkth.)
Botuar
Shkup; Prishtinë; Tiranë : Logos-A, 2006
Të dhëna fizike
531 f. ; 20 cm.
Shënime
Tit. origj.: Au service de la France-neuf années de souvenirs. Les Balkans en
feu 1912. L'Europe sous les armes 1913. - Bibliogr. e shënime në fund të faq. -
Pa ç., pa tir.
ISBN
9989-58-106-1
Fjalët kyše
Historia
Luftëra Ballkanike, 1912-1913
Konferenca e Ambasadorëve, 1912-1913
Marrëdhënie me jashtë
Termat gjeografikë
Shqipëri
Gadishulli Ballkanik
Klasifikimi dhjetor
94(496.5) .085.1
94(497) "1912/1913"
327(4/9:497) "1912/1913"

New search