Paraqitje e shkurtër e regjistrimeve të gjetura

Numri i regjistrimeve të gjetura është 21 dhe numri i regjistrimeve të shfaqura është 21.
Një paraqitje më e detajuar e regjistrimit mund të përftohet pasi ju të klikoni paraqitjen e shkurtër të tij. Gjithashtu ju mund të shënoni regjistrimet dhe të shtypni butonin "Shfaq detajet" për një paraqitje më të detajuar.
1 Farmakologjia mjekësore : përkth. / Lechat Paul; Calvo Fabien; P. de Crémoux; Florika Mandro; Gëzim Boçari
2 Farmakologjia / Sezai Braho; Andromaqi Muçko; Florika Mandro; Gëzim Boçari
3 Farmakologjia mjekësore : përkthim / Florika Mandro; Gëzim Boçari
4 Farmakologjia mjekësore : përkthim / Sezai Braho; Gëzim Boçari
5 Receptura mjekësore : rregullat bazë mbi mënyrat e pëshkrimit dhe përdorimit të barnave : tekst për studentët e shkollave të larta / Gëzim Boçari; Elona Caslli
6 Farmakologjia : për degën e stomatologjisë / Sezai Braho; Andromaqi Muçko; Florika Mandro; Gëzim Boçari; Sezai Braho
7 Farmakologjia klinike : për studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe Farmacisë / Gëzim Boçari; Adrian Hoxha; Leonard Deda; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi; Gentian Vyshka; Sezai Braho
8 Farmakologjia : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë / Gëzim Boçari; Adrian Hoxha; Leonard Deda; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi; Sezai Braho; Gentian Vyshka
9 Farmakologjia : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë / Gëzim Boçari; Sezai Braho; Adrian Hoxha; Leonard Deda; Florika Mandro; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi
10 Farmakologjia : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë / Gëzim Boçari; Sezai Braho; Adrian Hoxha; Leonard Deda; Florika Mandro; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi
11 Farmakologjia mjekësore : (tekst për shkollat e larta mjekësore) / Sezai Braho; Laerta Kakariqi; Klejda Harasani (Hudhra); Gëzim Boçari
12 Farmakologjia klinike : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe të Farmacisë / Gëzim Boçari; Adrian Hoxha; Leonard Deda; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi; Gentian Vyshka; Sezai Braho
13 Farmakologjia : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë / Gëzim Boçari; Leonard Deda; Adrian Hoxha; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi; Sezai Braho
14 Anestezia me tiopental në kirurgji : monografi / Pirro Prifti; Gëzim Boçari
15 Receptura mjekësore : rregullat bazë mbi mënyrat e përshkrimit dhe përdorimit të barnave : tekst për studentët e shkollave të larta / Gëzim Boçari; Elona Caslli
16 Farmakologjia : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë / Gëzim Boçari; Leonard Deda; Adrian Hoxha; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi; Sezai Braho
17 Farmakologjia : tekst për studentët e Fakultetit të Mjekësisë / Gëzim Boçari; Leonard Deda; Adrian Hoxha; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi; Sezai Braho
18 Receptura mjekësore : rregullat bazë mbi mënyrat e përshkrimit dhe përdorimit të barnave : tekst për studentët e shkollave të larta / Gëzim Boçari; Floriana Rustemi; Elona Caslli
19 Farmakologjia : tekst për studentët e fakultetit të mjekësisë / Gëzim Boçari; Leonard Deda; Adrian Hoxha; Edi Grabocka; Laerta Kakariqi
20 Acidet e larta yndyrore të pangopura dhe prostaglandinat : probleme të biokimisë, fiziologjisë dhe farmakologjisë së tyre / Gjergji Minga; Zydi Zhegu; Gëzim Boçari
21 Farmakologjia klinike : për studentët e fakultetit të mjekësisë dhe farmacisë / Gëzim Boçari; Leonard Deda; Edi Grabocka; Luigj Kakarriqi; Floriana Rustemi; Aleksandër Hoxha

Show details      New search