Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Daullja bie për ata që kanë veshë : kuartete me daullen më vete : nëntëdhjetë e
nëntë epigrame, fabula, satira
Autorët
Sakip Cami
Zenel Anxhaku (red.)
Botuar
Tiranë : meb, 2003
Të dhëna fizike
56 f. ; 21 cm
Shënime
L.200, pa tir.
Fjalët kyše
Letërsia shqipe
Fabula
Satira
Klasifikimi dhjetor
821.18 -191
821.18 -17
821.18 -7

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000243313  gjendet  book  s.208.r.38 
S.000243314  gjendet  book  s.208.r.39 
S.000243315  gjendet  book  s.208.r.40 
S.000243316  gjendet  book  s.208.r.41 
Ar.000059392  gjendet  arkiv.  ar.87.f.18 

New search