Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Fshati i martirizuar : historia e fshatit Viçisht të Dibrës që ka më shumë
dëshmorë se sa shtëpi
Autorët
Sakip Cami
Hasan Çipuri (red.)
Botuar
Tiranë : Dita 2000, 2004
Të dhëna fizike
160 f. : me il. ; 20 cm.
Shënime
Biliogr.: f.159. - L.400, pa tir.
ISBN
99927-970-1-0
Fjalët kyše
Historia
Biografia
Heronj dhe dëshmorë
Këngë epiko-historike
Termat gjeografikë
Viçisht (Dibër)
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
94(496.5-22) .01/.088
398.87(496.5-22)
929(496.5-22)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000249397  gjendet  book  s.215.f.44 
S.000249398  gjendet  book  s.215.f.45 
S.000249399  gjendet  book  s.215.f.46 
S.000249481  gjendet  sallŰ  al.27.f.14 
Ar.000061454  gjendet  arkiv  ar.90.b.30 

New search