Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Drejt NATO-s : personalitete e gjeneralë të NATO-s flasin për Shqipërinë dhe
veprimtarinë e Forcave të Armatosura Shqiptare 1999-2003 : publicistikë
Autorët
Sakip Cami
Shpëtim Cami (red.)
Botuar
Tiranë : Vatra, 2004
Të dhëna fizike
164f. : 8 fl. me foto ; 20 cm.
Shënime
L.700, pa tir.
ISBN
99927-927-7-9
Fjalët kyše
Forca të armatosura
Politika ushtarake
Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut
Intervista
Termat gjeografikë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
355/359(496.5) "1999/2003" (047.53)
061.1(4/9:496.5) :355 "1999/2003" (047.53)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000249833  gjendet  book  s.216.f.47 
S.000249834  gjendet  book  s.216.f.48 
S.000249835  gjendet  book  s.216.f.49 
S.000249870  gjendet  sallŰ  al.27.f.30 
Ar.000061590  gjendet  arkiv  ar.91.f.57 

New search