Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
U ovom strasnom casu : antologija suvremene hrvatske ratne lirike : [përkthime
në japonisht]
Autorët
Ivo Sanader
Ante Stamaç
Fujimura Hiroyuki ([përkth.])
Botuar
Tokyo : Daiichi-Shorin, 1996
Të dhëna fizike
183 f. ; 19 cm.
Shënime
Tit. në kroatisht marre nga kopert. - Pa ç., pa tir.
ISBN
4-88646-122-0
Fjalët kyše
Letërsia kroate
Poezia
Përmbledhje (antologji)
Autorë
Biografia
Përkthime në japonisht
Klasifikimi dhjetor
821.163.42 -1 -82
821.163.42 (092)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
000548211  gjendet  sallŰ  p.528.f.23 

New search