Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Skënderbeu, një hero modern : (Hero multimedial)
Autorët
Gennaro Francione
Tasim Aliaj (shqip.)
Donika Aliaj (red.)
Botuar
Tiranë : Naim Frashëri, 2006
Të dhëna fizike
200 f. ; 20 cm.
Shënime
Tit. origj.: Scanderbeg, un eroe moderno. - Bibliogr.f.196-198 dhe ne liber. -
L.800, pa tir.
ISBN
99927-38-75-8
Fjalët kyēe
Historia
Luftëra shqiptaro-osmane, shek.15
Biografia
Termat gjeografikë
Shqipëri
Emrat e personave
Skënderbeu
Klasifikimi dhjetor
94(496.5) .051 (092)
929(496.5) [Skënderbeu]

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000273670  gjendet  sallė  s.260.e.7 
S.000273671  gjendet  normal  s.260.e.8 
S.000273672  gjendet  normal  s.260.e.9 
S.000273740  gjendet  sallė  al.31.c.54 
Ar.000068323  gjendet  sallė  ar.105.d.37 

New search