Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Fisi Bruçi i Lukanit të Dibrës : monografi
Autorët
Faik Bruçi
Sakip Cami (red.)
Halil Rama (red.)
Botuar
Tiranë : Albpaper, 2010
Të dhëna fizike
227 f. : me foto ; 24 cm.
Shënime
L.2000, pa tir.
Fjalët kyēe
Studime sociale
Gjenealogjia
Biografia
Termat gjeografikë
Lukan (Dibër)
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
908(496.522-22) (092)
929.52(496.522-22)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000305942  gjendet  sallė  s.323.a.64 
S.000305943  gjendet  normal  s.323.a.65 
S.000305944  gjendet  normal  s.323.a.66 
S.000305945  gjendet  normal  s.323.a.67 
Ar.000076869  gjendet  sallė  ar.126.c.9 

New search