Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Marrëdhëniet diplomatike shqiptaro-italiane : (një vështrim i shkurtër)
Autorët
Valbona Ramçi
Sakip Cami (red.)
Botuar
Tiranë; Perugia, 2010
Të dhëna fizike
66 f. ; 20 cm.
Shënime
Bibliogr.: f.65. - L.300, pa tir.
Fjalët kyēe
Marrëdhënie me jashtë
Historia
Termat gjeografikë
Shqipëri
Itali
Klasifikimi dhjetor
327(496.5:450) (091)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000317225  gjendet  sallė  s.351.g.52 
S.000317226  gjendet  normal  s.351.g.53 
S.000317227  gjendet  normal  s.351.g.54 
S.000317228  gjendet  normal  s.351.g.55 
Ar.000079868  gjendet  sallė  ar.133.c.55 

New search