Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Brenga e mërgimit : vjersha dhe poema
Autorët
Elliott H. Moglica
Sakip Cami (red.)
Botuar
Tiranë : Geer, 2011
Të dhëna fizike
98 f. ; 21 cm.
Shënime
Rreth aut. në fund të bot.dhe pas kopert. së fundit. - L.600, pa tir.
Fjalët kyēe
Letërsia shqipe
Poezia
Termat gjeografikë
Kanada
Klasifikimi dhjetor
821.18 -1
821.18(71) -1

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000318710  gjendet  sallė  s.355.f.21 
S.000318711  gjendet  normal  s.355.f.22 
S.000318712  gjendet  normal  s.355.f.23 
S.000318713  gjendet  normal  s.355.f.24 
Ar.000080235  gjendet  sallė  ar.134.f.39 

New search