Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Stebleva : natyrë e virgjër, tokë e përgjakur, njerëz të mrekullueshëm
Autorët
Mersin Hoxha
Sakip Cami (red.)
Botuar
Tiranë : Geer, 2011
Të dhëna fizike
V.1, 223 f. : me foto ; 21 cm.
Shënime
L.500, pa tir.
Fjalët kyēe
Studime sociale
Biografia
Termat gjeografikë
Steblevë
Shqipëri
Klasifikimi dhjetor
908(496.5-3)
929(496.5)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000320998  gjendet  sallė  s.360.f.5 
S.000320999  gjendet  normal  s.360.f.6 
S.000321000  gjendet  normal  s.360.f.7 
S.000321001  gjendet  normal  s.360.f.8 
Ar.000080866  gjendet  sallė  ar.135.d.46 

New search