Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Fjalor i barbarizmave perëndimore në gjuhën shqipe dhe fjalëve përgjegjëse
shqipe
Autorët
Arion Hysenbegasi
Botuar
Tiranë : Ombra GVG, 2011
Të dhëna fizike
211 f. ; 20 cm.
Shënime
Kopert. e fundit mbi aut. - L.1100, pa tir.
Fjalët kyēe
Gjuha shqipe
Gjuhët e huaja
Fjalë dhe shprehje të huaja
Fjalorë
Klasifikimi dhjetor
81 '374.2 '373.45 =124/=13
811.18 '373.45 =124/=13

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000322318  gjendet  sallė  fe.42.g.10 
S.000322319  gjendet  sallė  fe.42.g.11 
S.000322320  gjendet  sallė  fe.42.g.12 
S.000322321  gjendet  sallė  fe.42.g.13 
Ar.000081244  gjendet  sallė  ar.137.f.57 

New search