Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Jaho Sinan Islami, flamurmbajtësi i "Vatrës" shqiptare të Amerikës dhe i
Luftës së Vlorës : monografi
Autorët
Malko Zaçe
Sakip Cami (red.)
Botuar
Tiranë : Edlora, 2012
Të dhëna fizike
240 f. : me foto ; 21 cm.
Shënime
Në kopert. mbi aut. - Bibliogr. f. 236-238. - L.800, pa tir.
Fjalët kyēe
Historia
Lufta e Vlorës, 1920
Lufta Nacionalçlirimtare, 1939-1944
Atdhetarë
Biografia
Termat gjeografikë
Shqipëri
SHBA
Emrat e personave
Islami, Jaho S.
Klasifikimi dhjetor
94(=18:73) "1912/1919" (092)
94(496.5) .084/.088 (092)
929(496.558-22) [Islami, Jaho S.]

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000331767  gjendet  sallė  s.383.d.1 
S.000331768  gjendet  normal  s.383.d.2 
S.000331769  gjendet  normal  s.383.d.3 
S.000331770  gjendet  normal  s.383.d.4 
Ar.000083674  gjendet  sallė  ar.142.d.48 

New search