Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Albania e Amerikës : poezi, satira dhe fabula
Autorët
Nazmi Hoxha
Sakip Cami (red.)
Botuar
Tiranë : M & B, 2012
Të dhëna fizike
134 f. ; 21 cm.
Shënime
L.500, pa tir.
Fjalët kyēe
Letërsia shqipe
Poezia
Satira
Fabula
Klasifikimi dhjetor
821.18 -1
821.18 -191

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000336954  gjendet  sallė  s.395.c.11 
S.000336955  gjendet  normal  s.395.c.12 
S.000336956  gjendet  normal  s.395.c.13 
S.000336957  gjendet  normal  s.395.c.14 
Ar.000085120  gjendet  sallė  ar.146.e.41 

New search