Paraqitje e detajuar e regjistrimeve të gjetura

Përshkrimi sipas ISBD
1
Titulli
Burri i madh Hasan Moglica : (1854-1915) : biografi
Autorët
Elliott H. Moglica
Sakip Cami (red.)
Botuar
Toronto; Tiranë : Moglica's, 2012
Të dhëna fizike
682 f. : me foto ; 21 cm.
Shënime
Bibliogr.: f.667-675. - Në fund të bot. mbi aut. - 12 euro, pa tir.
Fjalët kyēe
Atdhetarë
Biografia
Termat gjeografikë
Dibër
Emrat e personave
Moglica, Hasan
Klasifikimi dhjetor
929(496.522) [Moglica, Hasan] (093)

Të dhëna për ekzemplarin
Numri i inventarit Gjendja Lloji i huazimit Numri i vendit
S.000338000  gjendet  sallė  s.397.d.20 
S.000338008  gjendet  sallė  al.39.g.6 
S.000340709  gjendet  normal  s.402.f.41 
Ar.000085390  gjendet  sallė  ar.147.c.18 

New search